Spring naar de tekst

Algemene Voorwaarden

Middels de onderstaande link kunt u de algemene voorwaarden van Hayona BV downloaden als een pdf bestand.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08106477.

Hayona_algemenevoorwaarden_01052024