Spring naar de tekst

Sterke ledengroei bij de EO door online marketing

Sinds april 2013 is het aantal leden van de EO sterk gegroeid. De EO heeft er meer dan 75.000 nieuwe leden bij. Bij deze groei heeft online marketing een erg belangrijke rol gespeeld. Hayona heeft hier een grote bijdragen aan geleverd.

Inzet online marketing

Hayona verzorgt voor de EO een uitgebreid platform voor leden- en abonneewerving. Deze platformen worden ondersteunt via SEO en campagnes via Google AdWords, Bing Ads, sociale media en affiliate marketing. Online marketing heeft dus veel bijgedragen aan de ledengroei van de EO.

Over de EO

De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel en onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De leden zijn hierbij erg belangrijk. De EO onderscheidt zich van andere verenigingen binnen de Publieke Omroep doordat de medewerkers allemaal het verlangen hebben om het goede nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven.

De EO bedankt al haar leden voor het mooie resultaat!

Ledengroei EO