Bureau voor online marketing

Skip navigation MENU

Algemene Voorwaarden

Middels de onderstaande link kunt u de algemene voorwaarden van Hayona BV downloaden als een pdf bestand.

De voorwaarden zijn gedeponeerd op 22 augustus 2013 bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 08106477.

Hayona_algemenevoorwaarden_01082013